Skip Navigation LinksAnasayfa > Çalışma Koşulları
Linkler
Medya Araştırmaları
Reklam Tarifeleri
Çalışma Koşulları
Teknik Özellikler
Reklam Grubu Bilgileri
Yaysat Dağıtım Bölgeleri
Insert Dağıtım Bölgeleri
Reklam Gönderme Sistemi
Yayın Günleri
Çalışma Koşulları  

1) Hürriyet Gazetesi reklam tarifelerinde, Ana Gazete içinde Turizm ve Eğitim sektörleri. Sosyal ve Seri ilanlar ile bunların dışında Bölge Baskıları ve Yan yayınları (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Trabzon), İnsert, Yan Yayınlar ve Hürriyet İK için özel tarife ve indirim koşulları oluşturmuştur.

2) İndirim koşulları sadece geçerli oldukları sayfa/baskı/gazete/dergi tarifeleri için birbirinden bağımsız olarak kullanılır.

3) Normal reklam kullanım alanları dışında kalan özel proje, ek vb. teklifli çalışmaların tamamı özel proje olarak değerlendirilir ve özel olarak fiyatlandırılır.

4) Özel indirim oranları, sırayla ve bir önceki indirimin kalanı üzerinden düşülerek hesaplanır. Kesinlikle üst üste toplanmaz.

5) Bütçe aralıkları, gerçekleştirilmesi gereken minimum net harcama tutarını ifade eder.

6) Net harcama tutarına %15 Ajans Hizmet Payı dahil, KDV hariçtir.

7) Dönemsel anlaşmaların bütçe indirimlerinde harcama dönemi birbirini takip eden aylar için geçerlidir.

8) Anlaşmalar firma özelinde olup, grup içindeki diğer şirketler tarafından kullanılamaz.

9) Dönemsel/yıllık anlaşmalarda; anlaşma dönemi sonunda, diğer anlaşma koşuları da dikkate alınarak;

    a) Anlaşma koşullarının yerine getirilmemesi halinde gerçekleştirilen koşullar değerlendirilerek hak edilen indirim oranı hesaplanır ve aradaki fark ilk fatura döneminde fatura edilir.

    b) Anlaşma koşulları üzerinde bütçe kullanılması halinde hak edilen yeni indirim oranı hesaplanır ve aradaki fark ücretsiz reklam alanı olarak ya da dörde bölünerek her bir yayının ödeme tarihinde Hürriyet'e iade faturası kesilerek hesap mutabakatı sağlanır.

10) Vakıf, dernek ve benzeri kâr amacı gütmeyen organizasyonların ticari amaç taşımayan maksimum 125 st/cm boyutundaki reklamları için Özel Tarifeli Reklamlar bölümündeki Vakıf ve Dernekler tarifesindeki fiyatlar; diğer boyuttaki reklamları için ise yayınlandığı yayın ve sayfa üzerinden net %50 indirim uygulanır.

11) Özel nedenler dışında sayfaların değişmesi halinde, reklam yayınlandığı sayfa fiyatından indirimleri düşülerek fatura edilir.

12) 3. sayfada tam sayfa reklam yayınlanması için %25 fiyat farkı uygulanır. Ana gazete 2. ve 3. sayfalarda aynı gün tam sayfa reklam kullanılamaz.

13) Özel boyutlu reklamların, yayınlandığı sayfa ve sayfaların mizanpaj etkisine göre özel fiyatlandırma yapılır.

14) 1. sayfada yayınlanacak maktu reklamlar, yazı işleri onayı ile yayınlanır ve yayın garantisi verilmez.

15) Ekonomik boyutlu reklamlara tarifede yayınlanan hiçbir indirim uygulanmaz.

16) Reklam ajanslarından gelen Basın ilan Kurumu'na tabi ilanlarda indirimler düşüldükten sonra %14 Basın İlan Kurumu Payı, kalan net rakam üzerinden %10 Ajans Hizmet Payı verilir.

17) Reklam rezervasyon iptalinin yayın tarihinden 2 gün önce yapılması halinde reklam bedelinin %50'si, 1 gün öncesinde ise %85'i reklamverene kesinlikle fatura edilir.

18) ilan yayın tarihinden 30 gün önce yapılan tam sayfa rezervasyonların, ilan yayın tarihine 3 ve daha az gün kala iptal edilmesi durumunda, ilan bedelinin tamamı fatura edilir. (Bu madde ana gazete arka kapak ve 2. sayfa için geçerlidir).

19) Bir firma 1 ay içinde maksimum 2 adet Pazar arka kapak + 2 adet Cumartesi arka kapak + 2 adet Pazar 2. sayfa + 2 adet Cumartesi 2. sayfa (toplam 8 sayfa) rezervasyon yapabilir.

20) Teminatlı ajanslar için yayınlanan reklamların bedeli yayın tarihinden itibaren 60 gün ıçınde ödenir. Vadesinden önce yapılan ödemelere aylık %1+KDV oranında erken ödeme indirimi, vadesinden sonra yapılan ödemelere ise son ödeme gününü izleyen günden itibaren aylık %3+KDV vade farkı uygulanır. Ödeme günü ve vade farkı oranı faturada belirtilir. Oranlar Hürriyet Gazetesi tarafından ekonomik koşullara göre degiştirilebilir ve ilanen duyurulur.

21) Yayınlanacak ilanların her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu reklamverene aittir. İlanın mevzuata aykırı unsurlar taşıması halinde Hürriyet Gazetesi, ilanın değiştirilmesi talep hakkına haizdir. Hürriyet Gazetesi'nin anılan hakkı kullanmış olup olmamasına bakılmaksızın, yayınlanan bir ilan nedeni ile herhangi bir surette üçüncü kişilere ve/veya kamu kurumlarına ödenmek zorunda kalınabilecek her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için reklamverene aynen rücu hakkı saklıdır.
 

 
Basılı Yayınlar Özel Projeler Elektronik Hizmetler Favorilerime Ekle Yeniliklerden Haberdar Et Yasal Uyarılar
Online Yayınlar Araştırmalar Seri İlanlar Giriş Sayfam Yap İletişim Bilgileri Künye
Copyright © 2010 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Hürriyet MediaKIT  hakkında bilgi için info@hurriyetmediakit.com