Skip Navigation LinksAnasayfa > Yasal Uyarılar
Linkler
Medya Araştırmaları
Reklam Tarifeleri
Çalışma Koşulları
Teknik Özellikler
Reklam Grubu Bilgileri
Yaysat Dağıtım Bölgeleri
Insert Dağıtım Bölgeleri
Reklam Gönderme Sistemi
Yayın Günleri
Yasal Uyarılar  

1. Türkçe yayın yapan hurriyetmedyakit.com adlı web sitesi ( Bundan böyle kısaca “ Site “ olarak anılacaktır. ) HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.'ye aittir ve ( Bundan böyle kısaca “ Hürriyet “ olarak anılacaktır. ) Hürriyet Reklam Grubu tarafından işletilmektedir . Site’de yer alan her türlü görsel ve yazılı malzeme ile uygulamalar tamamen ya da kısmen, Site’yi işleten Hürriyet Reklam Grubu ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır.

İşbu Site üzerindeki her türlü organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Hürriyet’e ait olup, Site’ye girmek ve kullanmakla Site’nin kullanım ve sözleşme kurallarını “ Kullanıcı/Kullanıcılar” sıfatıyla ( Site’ye erişen gerçek veya tüzel kişiler) kabul etmiş bulunuyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde Site’yi kullanmaktan vazgeçiniz. Site’de yer alan ve yer alacak olan ve Hürriyet tarafından yapılan kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanlarda dahil Kullanıcı/Kullanıcılar işbu Yasal Uyarıları kabul etmekle söz konusu beyanları da kabul etmiş sayılacaktır.

2. Uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site'de yer alan bütün içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları saklıdır. Arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı,tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir içerik ve uygulama değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez,sunulamaz,yayınlanamaz ya da dağıtılamaz.

3.Kullanıcı/Kullanıcılar , Site üzerinden, elektronik yolla gönderdikleri mesaj ya da dosya girdikleri veriler ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullanarak ilettikleri her türlü içeriğin, bilginin, fikrin Hürriyet tarafından çoğaltma, ifşa, iletim, yayımlama, kullanma, kopyalama, uyarlama, neşriyat veya postalama,pazarlama,geliştirilme amaçlarını da kapsayan çeşitli amaçlarla kullanılabileceğini kabul ederler. Yukarıda tarif edilen haklar, geçerli bütün yürürlülükte olan mevzuattaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dahil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar.

4.Site, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve/veya yönlendirmeler sağlamaktadır. Hürriyet ve onun ana ya da tali şirketleri ne de bunlarla ilişkili şirketler tarafından, üçüncü şahıs sitelerindeki bilgi, ürün ve hizmetler hiçbir şekilde işletilmemekte, denetlenmemekte, onaylamamakta, garanti edilmemekte, bunların kullanılması teşvik veya tavsiye edilmemektedir. Hürriyet, Site’de kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun Hürriyet’in sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar Kullanıcı/Kullanıcılar’ın kendi sorumluluğundadır.

5.Hürriyet, Site’nin erişmek istediğiniz her an kullanımınıza açık olması, içeriklerinde bulunan işlevlerin ihtiyaçlarınızı karşılayabilmesi, erişimin kesintisiz ya da hatasız olması, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da tarife dosyalarının ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dahil olmak üzere, Site’den virüs ya da diğer bulaşıcı veya yok edici özelliklerin bulaşması veya bilgisayar sisteminizde herhangi bir zararın oluşması konusunda sorumlu olmayıp, herhangi bir garanti de vermemektedir.

6.Hürriyet, Site’deki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda, doğruluk, kesinlik, dakiklik, güvenilirlik ya da başka açılardan hiç bir garanti vermez.

7. Hürriyet, Site’deki Kullanıcılar arasındaki bilgi paylaşımını ya da dosyaları denetlemez. Kullanıcı/Kullanıcılar, duyuru ve haber alanlarını ile Site’yi kullanırken, aşağıdaki koşullara uymayı baştan kabul edilmiş sayılacaklardır:

a. Kullanıcı/Kullanıcılar suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri nitelikte hiçbir bilgi ve/veya içeriği Site’de paylaşmamayı, postalamamayı ya da iletmemeyi.

b. Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dâhil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen, hiç bir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi Site’de paylaşmamayı, postalamamayı ya da iletmemeyi.

c. Bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi Site’de paylaşmamayı, postalamamayı ya da iletmemeyi.

d. Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiç bir bilgi, yazılım ya da malzemeyi Site’de paylaşmamayı, postalamamayı, iletmemeyi ya da kullanmamayı.

e. Ancak,Hürriyet yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir resmi makamdan Kullanıcı’ya/Kullanıcılar'a yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı'nın/Kullanıcılar’ın Hürriyet’in sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde veya yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.

8.Site’de yer alan bilgi, fikir, öneri, değerlendirme, yorum ve istatistikî şekil ve değerlerin kullanımdan kaynaklanan herhangi, bunlarla sınırlı olmadan ve bunları içeren direk, dolaylı, özel, kaza sonucu veya bir başka nedenden kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Hürriyet hiç bir şekilde şahsi, hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.

9. Site’de üyelik ve kişiselleştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcı/Kullanıcılardan temin edilen kişisel bilgiler (e-mail adresi, doğum tarihi vs.) servisin hizmet amacına yönelik olup, Kullanıcı/Kullanıcılar bizzat aksini talep etmediği sürece Site dışında üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz. Şu kadar ki, Hürriyet, yürülülükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Kullanıcı/Kullanıcılar’ın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

10. İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden Hürriyet'in Site’deki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Hürriyet 'in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

11. Hürriyet, önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın işbu yasal uyarıları , Site’yi ve Site içeriğini dilediği zaman tek taraflı olarak ayarlama, değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir. Bu ayarlamalar, değişiklikler ve güncellemeler Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Site’yi kullanmaya devam etmeniz, üzerinde değişiklik yapılan yasal uyarıları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

12.Site’ye girdiğiniz andan itibaren yukarıdaki yasal uyarları ve beyanları okumuş ve peşinen kabul etmiş olduğunuz sayılır.

13. İşbu Yasal Uyarıların herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Yasal Uyarıların geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. Kullanıcı/Kullanıcılar işbu Yasal Uyarılardan doğabilecek ihtilâflarda, Hürriyet’in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Hürriyet’i yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.İşbu Site’ye girilmesi veya Site’nin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü ihtilâf Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar'na tabii olup, ihtilafların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri münhasıran yetkilidir.

15.Bu Yasal Uyarılar ve beyanlar ,Hürriyet tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir.

©Copyright 2010-2010, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Tüm hakları saklıdır.
 

 
Basılı Yayınlar Özel Projeler Elektronik Hizmetler Favorilerime Ekle Yeniliklerden Haberdar Et Yasal Uyarılar
Online Yayınlar Araştırmalar Seri İlanlar Giriş Sayfam Yap İletişim Bilgileri Künye
Copyright © 2010 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Hürriyet MediaKIT  hakkında bilgi için info@hurriyetmediakit.com